ZAMJENA SAOBRAĆAJNOG ZNAKA UPOZORENJA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, zamjenili su saobraćajni znak upozorenja, nailazak na prinudni usporivač brzine – ležeći policajac, na priobalnom putu u Baošićima, kod hotela “Max”.