ZAMJENA STARE OGLASNE TABLE U KAMENARIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, uklonili su dotrajalu oglasnu tablu u Kamenarima. Umjesto nje potavljena je nova sa drvenim ramom. Nova tabla je montirana na postojećem metalnom nosaću.