ZAMJENA STARIH NOVIM SAOBRAĆAJNIM ZNACIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, odradili su skidanje starih i montažu novih saobraćajnh znakova u Bijeloj.