ZAMJENA STUBA U ULICI ORJENSKI BATALJON

Radnici zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, izvršili su zamjenu drvenog stuba u ulici Orjenski bataljon, u kraku koji prolazi pored stambene zgrade i ugostiteljskog objekta „Tri šešira“. Truli drveni stub je zamjenjen betonskim. Izvršena je i zamjena jednog dijela instalacija.