ZAVRŠAVANJE ORONULE SUVOMEĐE NA KRUŠEVICAMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, nastavili su sa radovima na saniranju 12 metara oronule suvomeđe na Kruševicama.