ZAVRŠEN DRUGI DIO ZAŠTITNE OGRADE KOD VRTIĆA NA TOPLOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su radove na nastavljanju nove zaštitne ograde duž ulice Put partizanskih majki, koji su izvedeni po nalogu Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost. Prethodno je bila izgrađena ograda u dužini od 55 metara, a sada je produžena za dodatnih 60 metara, tako da je ukupna dužina nove zaštitne ograde u dužini od 115 metara. Armirano betonski parapetni zid je visine 0,20m do 0,40m, a metalna ograda je visine 1,10m, pa je ukupna visina ograde 1,30m do 1,50m. Nova ograda je izrađena zbog bezbjednosti pješaka i drugih učesnika u saobraćaju, kao i iz estetskih razloga. Posebno ističimo da su u neposrednoj blizini dječji vrtić „Naša Radost“ i osnovna škola „Dašo Pavičić“.