ZAVRŠENA DENDROHIRURGIJA I UKLANJANJE PALMI ISPRED INSTITUTA

Na osnovu dogovora sa predstavnicima Instituta Dr Simo Milošević Igalo, obavljena je dendrohirurgija i uklanjanje palmi zaraženih palminim surlašem kod I i II faze Instituta. Radnici Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, ovih dana su uradili dendrohirurgiju na 5 palmi, pokušavajući da ih na taj način zaštiti od napada surlaša. Na 10 palmi uklonjen je zaraženi deo i još 1 metar ispod. Obzirom da nije bilo izgleda za spašavanje, 5 palmi je uklonjeno.