ZAVRŠENA IZGRADNJA KANALA NA ULAZU U LUKU

Ulaz u gradsku luku je, pri većim kišnim padavinama, bio izložen plavljenju. Dosta velike količine vode bi se sa šetališta slivale u samu luku. Kako bi se ove neprijatnosti uklonile, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izgradili su kanal kišne kanalizacije i montirali slivnu rešetku. Kanal je pripojen na postojeći sistem za odvodnju kišne kanalizacije.