ZAVRŠENA IZRADA NOVE ZAŠTITNE OGRADE U ULICI PUT PARTIZANSKIH MAJKI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su radove na izradi nove zaštitne ograde duž ulice Put partizanskih majki, koji su izvedeni po nalogu Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost. Betonski parapetni zid je visine 0,20m do 0,40m, a metalna ograda je visine 1,10m. Nova ograda je u dužini od 55m, a izrađena je zbog bezbjednosti pješaka i drugih učesnika u saobraćaju, kao i iz estetskih razloga.