ZAVRŠENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI RASVJETE NA ŠETALIŠTU, NA TOPLOJ

U prethodna dva dana smo obavještavali da je, zbog oštećenja instalacija, u dijelu šetališta Pet Danica, na parapetu od tunela do Jahting kluba, iz bezbjedonosnih razloga, isključeno 7 stubova rasvjete i da su započeli radovi na rekonstrukciji.

Danas konstatujemo da su radovi završeni. Zamjenjene su instalacije i montirano sedam novih stubova visine 3 metra. Rasvjeta će večeras biti puštena u pogon, tzv. probni rad, odnosno pratiće se u kontinuitetu njeno funkcionisanje.