ZAVRŠENO UREĐIVANJA OBA VIDIKOVCA NA NJIVIČKOM PUTU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su košenje, grabiljanje sa sakupljanjem i odvozom zelenog otpada na oba vidikovca Njivičkog puta.