ZELENIKA – SANIRANJE I FARBANJE PJEŠAČKE OGRADE

Sektor za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, u Zelenici odradio je saniraje i farbanje zaštitne pješačke ograde od kutijastih ptofila.