ZELENIKA – SELO PRESJEKA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, su u Zelenici selo Presjeka po prijavi sistema 48h i gradjana, popravili i zamenili 9 kom led sijalica na starim ZSS lampe.