Aktivnosti zelenila tokom marta

Redovno održavanje, košenje, orezivanje rastinja na skverovima, u parkovima i stambenim naseljima osnovne su aktivnosti zaposlenih u Sektoru zelenila.

Posebno ističemo:

  • Priprema i uredjivanje vidikovca na Torionu, kod Glavne autobuske stanice, kod Tonsatija u ulici Save Kovačevića i kod Fontane u ulici Braće Grakalića;
  • Tretiranje palmi na području Bijele, kod Dječjeg doma „Mladost“, u cilju zaštite od crvenog palminog surlaša;
  • Uklonjene su dvije zaražene palme na lokaciji Dječji vrtić Bijela, kao i na zemljištu u privatnom vlasništvu, takodje u Bijeloj;
  • Ručno iskopavanje višedecenijskih sadnica oleandera u zavičajnom muzeju;
  • Ručno iznošenje oliandera i presadjivanje na lokacijama duž magistrale u Jošicama, kao i kod Žager potoka u Bijeloj;

Zbog bujne vegetacijei u prosjeku je dnevno odvoženo 7 tura zelenog otpada.