ČIŠĆENJE POTOKA I KANALA U IGALU

Postupajući po zahtjevo građana, a nakon neposrednog uvida na terenu od strane rukovodioca službe, radnici Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, očistili su potok i kanal iznad Dječjeg vrtića u Igalu. Ukupna dužina očišćenog potoka i kanala je oko 100 metara.