DENDROHIRURGIJA PALMI U ULICI 10. HERCEGOVAČKE BRIGADE

Na osnovu zahtjeva vlasnika, a po prethodno izdatom rješenju Fitosanitarne inspekcije, radnici Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, izvršili su dendrohirurgiju na četiri palme u ulici 10. Hercegovačke brigade. Dendrohirurgija je urađena na dvije palme kod broja 26 (ispod autobuske stanice) i na dvije palme kod broja 41 (uz magistralu, iznad autobuske stanice).