DORADA STAJALIŠTA U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su doradu autobuskog stajališta u ulici Dubrovačkoj u Igalu.