IZRADA I POSTAVLJANJE AB PLOČA KOD PIJACE U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izradili su i postavili AB ploče na pokrivenom dijelu potoka kod pijace u Igalu. Stare ploče su zamjenjene zbog dotrajalosti. Ukupno je postavljeno 4 AB ploča.