KAMENARI – PUT PREMA BJELSKIM KRUŠEVICAMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, danas su popravili kvar na vazdušnoj liniji na putu od Kamenara prema Bjelskim Kruševicama. Rasvjeta osposobljena i radi.