KOMUNALNO-STAMBENO DOO: INTEZIVNO ČIŠĆENJE POTOKA, LED RASVJETA SVE BOLJA

Zaposleni u Komunalno-stambenom preduzeću  počeli su intenzivne aktivnosti na sezonskom čišćenju potoka  i lokalnih puteva na području Opštine Herceg Novi.

Prema riječima pomoćnika direktora Komunalno-stambenog preduzeća Mladena Rostovića,  radnici sektora za održavanje lokalnih puteva angažovani su na čišćenju putnog pojasa Kameno – Žlijebi i prema Dizdarici , u dijelu koji je zarastao i prebujao zelenilom.

-Vozači  kamionima “Čistoće” zakače  grane koje su se nadvile na put ka Ublima. Zaposleni u Sektoru puteva  nastoje da  potpuno očiste taj dio ,što je predviđeno u Planu i programu  aktivnosti ovog preduzeća za saobraćajnice, kazao je Rostović.

Takođe, su ekipe Sektora za održavanje lokalnih puteva  obavile čišćenje tri ključna potoka na području Igala. Završeno je čišćenje korita potoka  Solila, od Crkve Sv. Preobražnja  ka moru.

-Urađeno je mašinsko čišćenje potoka u Igalu između magistrale i Ribarske ulice.  Korito je očišćeno od obraslog rastinja i uklonjeni su  nanosi blata nataloženi u potoku.Završeno je čišćenje potoka Šištet – Bare i tzv. Bekove vale.Uskoro će nastaviti aktivnosti  u potoku Opačica gdje će morati da angažuju građevinsku mehanizaciju drugih , da bi se obavilo čišćenje i proširenje dijela korita ovog potoka u Mjesnoj zajednici Zelenika-Kuti. I u Baošiću će ovih dana biti angažovana dodatna mehanizacija  za uređenje potoka, dok će putni sektor komunalnog preduzeća  raditi  na čišćenju obraslog rastinja i košenje, objasnio  je Rostović.

Za sanaciju potoka Nemila u Meljinama ,on  ukazuje na važnost pozicije, jer prolazi kroz centar  poslovno-hotelske zone i da se u okviru kompleksa Lazure odvijaju značajniji građevinski zahvati. Nesavjesni uz  tok  ubacuju kabasti otpad, šut i otpadne vode.

Prvenstveno bi trebalo da se identifikuju počinioci, kako bi prestali sa ovom nelegalnom praksom, ubacivanja raznih predmeta u potok, zbog kojih se usljed obilnih padavina zatvara tumbinu i onemogućuje protok.

Podsjećamo, da je za regulaciju dijela potoka Nemila u Meljinama, Opština Herceg Novi ovih dana potpisala Ugovor o vršenju usluge izrade revizije  “Glavnog projekta regulacije vodotoka rijeke Nemile na potezu Kružnog toka Meljine”   sa  firmom “NIK  COM”  iz Nikšića. Izvršiocu  je dostavljen Glavni projekat, koji je izradio “Oliver-ing” d.o.o.  Budva.   Revizija Glavnog projekta predstavlja korak do realizacije sanacije potoka Nemila, koji se prilikom  većih kiša , izlijeva i plavi objekte  u  blizini Vatrogasnog doma i Kružnog toka  u Meljinama.

U Sektoru održavnja lokalnih puteva u Komunalno – stambenom preduzeću prethodno su obavili  identifikaciju potoka na teritoriji Opštine Herceg Novi, radi obezbijeđenja u kišnom periodu kada  dolazi do njihovog začepljenja i plavljenja okoline.

Radnici Sektora za održavanje zelenila su angažovani na uređenju  na više lokacija,skverova , zalijevanju cvijeća i rastinja. Obustavljene su aktivnosti na  tretmanu  zaraženih palmi.

-Primjetno je da su pojačane aktivnosti “surlaša”.  Krošnje palmi se urušavaju. Aktivnosti na tretmanu palmi su obustavljene zbog turističke sezone. Ekipe ne mogu prići do zaraženih palmi zbog gužve u saobraćaju, a ne mogu ni tretirati palme u prisustvu velikog broja gostiju, kazao je Rostović.

POPRAVLJENO 1.000 LED SVJETILJKI  ZA DVA MJESECA

Na području poluostrva Luštica, ekipe sektora javne rasvjete su prošle sedmice riješili prijavljene probleme.

-Riješili  smo  preko 45 led lampinjona ,koji su bili isključeni, prema onome što je bilo prijavljeno i  evidentirano na Luštici.Trenutno smo završili aktivnosti na led rasvjeti u Kumboru , osim na gornjem putu u Miočevićima. Imamo prijave iz MZ Baošić, MZ Đenović i MZ Ratiševina – Mojdež  za led svjetiljke, koje nisu u funkciji. Kako dolaze  na red, svjetiljke  skidamo i postupno riješavamo probleme. Kada smo  dobili na održavanje kompletnu led rasvjetu, prije dva mjeseca preko  2.000 sijalica nije radilo ( od ukupno  6.000 ugrađenih led svjetiljki na području Opštine Herceg Novi).  Otkada smo ih dobili u nadležnost održavanja,naši radnici su stavili u pogon preko 1.000 led sijalica, koje su bile isključene  zbog nefunkcionisanja  sistema daljinskog (gps) upravljanja, potvrdio je Rostović.

Svaku su sijalicu posebno skinuli, otvorili, prepakovali, vratili na stub i prilagodili  za sistem fotoćelija, astronomskih satova i drugi u domenu   javne rasvjete,s obzirom da se pomjeranjem vremena, određuje raspored paljenja, kada je potrebno i gašenja ujutro.

Izvor:  Radio Herceg-Novi