KOŠENJE I OREZIVANJE GRANA IZNAD TRUPA PUTA U MIOČEVIĆIMA

U Miočevićima je na pojedinim mjestima prebujalo zelenilo iznad trupa puta i kao takvo ometalo nesmetano kretanje vozila. Košenje, odnosno krčenje, prebujalog zelenila u putnom pojasu obavili su zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo.