KOŠENJE PUTNOG POJASA PODI-SASOVIĆI-LASTVA

Sektor za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih poslova, okosio je putni pojas kolskog puta Podi-Sasovići-Lastva i dalje do crkve Sv. Ilije u Lastvi. Pored košenja uz put, izvršeno je i orezivanje rastinja koje je prebujalo iznad puta pa je ometalo bezbjednu komunikaciju.