KOŠENJE U NASELJU STIJEPA ŠARENCA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su košenje u naselju Stijepa Šarenca.