MONTAŽA KLUPA U ILIJINOM PARKU U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su montažu dijela klupa koje se postavljaju u Ilijinom parku u Igalu.