MONTIRANJE ” LEŽEĆEG POLICAJCA ” U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su montiranje i postavljanje “ležećeg policajca” na priobalnom putu u Đenovićima.