OLUJNI VJETAR ZADAO DOSTA POSLA NAŠIM SLUŽBAMA

Više službi Komunalno Stambenog doo, bile su i sinoć na terenu uklanjajući posledice olujnog vjetra koji je duvao u pojedinim trenucima i do 120 km/h da bi se smanjio u jutarnjim satima.  Bilo je prevrnutih stabala i polomljenih većih grana na više lokacija. U Ilijinom parku u Igalu moralo se intervenisati zbog polomljenih remenih grana koje su se slomile, a bile su opasne za pješake i saobraćaj.