POKUŠAJ SPAŠAVANJA MAGNOLIJA NA ŠETALIŠTU U IGALU

Radnici Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su na početku šetališta u Igalu, dodali zemlju i nasuli tucanik, sve u cilju spašavanja magnolija od sušenja. Magnolije su zasađene prošle godine i u tome Komunalno Stambeno doo nije učestvovalo.