POPRAVKA LED LAMPI U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, završili su po prijavi sistema 48, poptavku 3 komada led lampi u Bijeloj u ulici Sloge.