POPRAVKA MOBILIJARA I KOŠENJE KOD ŠKOLE U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, izvršili su manje popravke dječjeg mobilijara i košenje zelenih površina kod škole “Orjenski bataljon” u Bijeloj.