POSTAVLJANJE NEDOSTAJUĆIH STUBOVA U BAOŠIĆIMA I ĐENOVIĆIMA

Ekipa Sektora za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih poslova, montirala je po jedan pocinčani stub u Baošićima i Đenovićima. Stubovi su postavljeni na pozicijama gdje su nedostajali. Na stubovima su montirane K-lux 150w lampe.