POSTAVLJENE NOVIH KLUPA U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, Služba za mašinbravarske poslove,  završili su montažu dvije klupe u Igalu na trotoaru kod parking rampe bivšeg hotela “Tamaris”.