PREBACIVANJE LINIJE JAVNE RASVJETE SA DRVENIH NA BETONSKE STUBOVE

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, izvršili su prebacivanje linije javne rasvjete sa dotrajalih drvenih na betonske stubove u Đenovićima, iznad vulkanizerske radnje „Sabia“. Prebacivanje linije je izvršeno na ukupno sedam stubova.