PROMJENA STUBA NA ŠETALIŠTU I OSPOSOBLJAVANJE RASVJETE

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, završili su na šetalištu V Danica pored restorana “Ambasada”, a na raskrsnici prema “Novljanci” kretki spoj u polomljenom plastičnom stubu. Stub je demontiran, a na njegovo mjesto postavljen novi pocinčani stub visine H 4m. Kablovi su sređeni, sve je spojeno i pušteno u rad.