SANACIJA DVA DRVENA STUBA NA ŠPANJOLI

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, završili su sanaciju dva drvena stuba na Španjoli u ulici 13 jula u rupe koje su juce iskopane. Stari stubovi su pali u nedavnon nevremenu.