STANJE NA NAŠIM PUTEVIMA U ZALEĐU

Na našim putevima u zaleđu nema snijega. Prisutna je velika magla kao i manji odroni pored puta. Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, su prisutni i putevi se redovno čiste s time što je bitno napomenuti da je neophodan oprez u vožnji.