SUŠĆEPAN-PREBACIVANJE VAZDUŠNE LINIJE

Zaposlen u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, završili su na Sušćepanu prebacivanje i sređivanje vazdušne linije sa drvenih na betonske stubove. Prebačeno je 7 komada stubova pomoću velike korpe, a u planu je još 10 stubova.