UKLANJANJE SUVOG ČEMPRESA I GRANA LIPE

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su po rješenje uklanjanje suvog čempresa na Kamenom, na putu prema crkvi, a ispod škole. Takođe su završili uklanjanje grana lipe koje su smetale tom putu.