UKLONJENA JEDNA MANJA PALMA KOD OKOV DOO CENTRA, U SUTORINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su jednu manju palmu kod Okov doo centra u Sutorini.