UREĐIVANJE DVORIŠTA GRADSKE MUZIKE U STAROM GRADU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uređuju dvorište Gradske muzike u Starom gradu. Obavljeno je orezivanje divljeg rastinja, košenje, grabuljanje i odnošenje nastalog zelenog otpada.