UREĐIVANJE PUTNOG POJASA U ULICI PRVE BOKEŠKE BRIGADE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su košenje u putnom pojasu ulice Prve bokeške brigade.