UREĐIVANJE ZELENILA NA STEPENIŠTU SIMA MATAVULJA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u sklopu redovnog Plana i programa rada, na stepeništu Sima Matavulja, obavili su orezivanje pajasmina i žive ograde, sa sakupljanjem i iznošenjem nastalog otpada.