ZAMJENA SAOBRAĆAJNOG OGLEDALA U KUMBORU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, zamijenili su oštećeno saobraćajno (sferno) ogledalo u Kumboru, na izlazu na magistralu, kod Pušića krivine, nedaleko od hotela Xanadu.