ZASIPANJE RIZLE NA PUTNIM PRAVCIMA SA SNIJEGOM

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, odradili su posipanje rizle i čišćenje rigola na putnom pravcu Vrbanj – Ubli.