ZAVRŠENA SADNJA KOD CRKVE SV. JERONIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su sadnju kod crkve Sv. Jeronima.