ZELENIKA – POSTAVLJANJE STUBA I OSPOSOBLJAVANJE RASVJETE

U Zelenici u Ulici Sava Nakićenoviće, zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, su u već iskopanu rupu montirali drveni stub i na njega prebacili liniju i postavili lampu. Sve je spojeno i pušteno u rad.