APEL KOMUNALNO-STAMBENOG DOO: NE ODLAŽITE ZELENI OTPAD NA JAVNE POVRŠINE

Zaposleni u Komunalno-stambenom preduzeću punim kapacitetom angažovani su na uređenju javnih površina tokom manifestacija Praznika mimoze, tretiranju palmi i zbrinjavanju velikih količina zelenog otpada. Najveći problem im predstavlja prikupljanje nelegalno odloženog otpada na javne površine.

-Zahvaljujući blagovremenim aktivnostima na čišćenju kanala i potoka nisu imali veće  intervencije usljed vremenskih nepogoda ovih dana. Osim polomljenih grana, koje su blagovremeno uklonili, posebno na području Rivijere, nisu pričinjene veće štete, potvrdila nam je v.d. direktorica Komunalno-stambenog preduzeća Jasmina Konjević.

Usljed obilnih padavina, za sada nisu zabilježena veća izlijevanja vode na javne površine i saobraćajnice. Osim uobičajenih lokacija na kojima su suženi odvodni kanali  zadržavanja vode nije bilo. Uobičajeno, to su  dionice  kod Kružnog toka na magistrali, u Zelenici, na Mojdeškom putu, u Igalu, stepeništa u centru grada.

-Problem predstavljaju i betonirani kanali za odvodnju površinskih voda, usljed nesavjesnog izvođenja građevinskih radova, kao i začepljeni šahtovi i rešetke, što  iziskuje rekonstrukciju. Takođe, veliki problem za  funkcionisanje sistema atmosferskih kanala predstavlja nelegalni prolazak  kablova i podzemnih instalacija za koje vlasnici nemaju naznačenu lokaciju i katastar, koji bi prilikom iskopa olakšao pristup radnicima Komunalno – stambenog preduzeća, objasnila je Jasmina Konjević:

Ekipe sektora puteva i zelenila završavaju košenja magistralnog pojasa i uređenja zelenih i javnih površina.

-Tokom protekle nedelje samo sa područja Rivijere, prikupljeno je pet kamiona zelenog otpada (svaki kamion transportuje, prosječno tri kubika). Najveći problem je nelegalno odlaganje zelenog otpada. Prije odlaganja na glavnu gradsku deponiju Tisove grede na Ublima sve količine zelenog otpada najprije izmjere na pretovarnoj rampi u Meljinama.

-U ovaj otpad računaju i palme koje uklone i posebno tretiraju na deponiji dubokim ukopavanjem. Prema posljednjim informacijama od 11. novembra prošle do 16. januara ove godine ukupno je prikupljeno i zbrinuto 206 tona otpada, navela je Konjević.

Računaju da će posljednji izvještaj pokazati i značajno veće količine otpada, zbog čišćenja i uređenja  na rivijeri.  Biodrobilica koja je smještena na parkingu u Igalu  kojim gazduje Komunalno – stambeno doo, melje zeleni otpad koji se potom trasportuje do glavne deponije. Ono što bi se prevezlo u osam kamiona, kada se samelje otpad, sakupi se u jedan kamion, što je značajan benefit korišćenja biodrobilice.

Deponovanje jedne tone otpada  košta sedam eura. Posebno se tretiraju posječene palme u skladu sa akcionim planom Fitosanitarne uprave u borbi protiv palminog surlaša.

Apeluju  na građane da  ne odlažu  orezani materijal  na javne površine, uz kontejnere i da palme ne miješaju sa ostalim otpadom , što komplikuje posao komunalnim ekipama  i povećava troškove  transporta i zbrinjavanja otpada.

Pozivaju građane da prijave  otpad,  koji  sakupe u svojim baštama, đardinima. Mogu da im dostavljaju primjedbe ili posredstvom Call centra 19800 u okviru sistema “48 sati”.

Izvor: Radio Herceg-Novi