ČIŠĆENJE KANALA U ULICI BRANKA ĆOPIĆA NA SAVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, čiste kanale u ulici Branka Ćopića na Savini. Poslovi se obavljaju u okviru redovnog Plana i programa rada ovog sektora.