ČIŠĆENJE POTOKA U ZELENICI

Sektor za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u nastavku čišćenja vodotokova površinskih voda, očistio je potok u Zelenici, od bivše kasarne u Sasovićima do Džorovog mosta. Iz potoka je uklonjeno prebujalo zelenilo, grane i čitava stabla, ali i razni otpad.