DEMONTAŽA UKRASA SA STUBOVA JAVNE RASVJETE

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, završili su skidanje ukrasa sa stubova rasvjete u Igalu i to od petlje ka ulici V Crnogorske brigade.