ZAMJENA STAROG SA NOVIM DRVENIM STUBOM U ZELENICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, završili su u Zelenici iznad Kragujevačkog odmarališta prebacivanje vazdušne linije sa starog i trulog na novi drveni stub koji je bio sklon padu, a kablovi koji su visili sada su zategnuti i sve je pušteno u rad.